ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY OCZAMI ARTYSTEK

W Centrum Polonii Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu dnia 3 sierpnia 2018 roku zakończył się plener malarski, który został połączony z wystawą obrazów.

W plenerze brało udział siedem artystek w tym jedna z Ukrainy, które w dowolny sposób przedstawiały swoje postrzeganie czy też wyobrażenie kolorowego dworku i parku. Tego typu plenery mają na celu rozwijanie wrażliwości na piękno naszego krajobrazu i architektury najbliższego otoczenia.

Rezultaty 3-dniowej pracy zakończyły się wystawą, którą podziwiali mieszkańcy. Artystki opowiedziały jakimi technikami obrazy zostały wykonane oraz czym zostały namalowane. Uczestnicy wystawy z pełnym podziwem obejrzeli efekt końcowy prac malarskich.