SPUŚCIZNA BARONÓW Z POWIŚLA

Z perspektywy 20 lat funkcjonowania nowej Rzeczypospolitej prawdą wydaje się twierdzenie, iż najlepiej ze wszystkich wyszła nam reforma samorządowa. Za kilkanaście dni Powiśle Dąbrowskie świętować będzie 10-lecie funkcjonowania powiatu. Jego ostatnie działania potwierdzają słuszność pozytywnej oceny polskiego samorządu. Mimo, że Powiat Dąbrowski – ze względu na swe rozmiary – nie …

CENTRUM POLONII W BRNIU ODWIEDZAJĄ WETERANI Z USA

Centrum Polonii w Brniu jeszcze na dobre nie zaczęło formalnie funkcjonować, a już zdążyło nawiązać pierwsze kontakty z Polonusami. Dzięki staraniom powołanego kilka dni temu na stanowisko dyrektora Centrum Powiśle Dąbrowskie odwiedzili działacze Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w USA i zadeklarowali współpracę z tą instytucją Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. …

CENTRUM POLONII W BRNIU

Południowo-wschodnia część naszego kraju, a zwłaszcza region dąbrowski i tarnowski to swego rodzaju „zagłębie polonijne”. Trudno znaleźć tu rodzinę, która nie miałaby krewnych za granicą. Od kilkunastu już lat w Tarnowie organizowane jest Światowe Forum Mediów Polonijnych. Od 1 września, w miejscowości Breń (ok. 5 km od Dąbrowy Tarnowskiej) zacznie …