TRADYCYJNE POWIATOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE W BRNIU

W piątek, 20 grudnia 2019 roku, w zespole dworsko-parkowym w Brniu odbyło się spotkanie opłatkowe. To już tradycja, kiedy co roku samorząd powiatowy organizuje tego typu wydarzenie. W stanicy turystycznej zgromadzili się wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu, radni gminni i powiatowi, kierownicy i dyrektorzy jednostek gminnych i powiatowych, …

WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA ZOFII MISIASZEK-SAŁAŃSKIEJ

Dnia 7 grudnia w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, odbył się wernisaż wystawy malarstwa Zofii Misiaszek Sałańskiej. Wernisaż otwarła Pani Dyrektor Małgorzata Bułat, która przywitała artystkę oraz przybyłych gości.Następnie głos zabrała sama autorka prac, która w pięknych słowach opowiedziała o historii swojej pasji.W spotkaniu uczestniczyli …

STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW POWIATU DĄBROWSKIEGO WYDAŁO KOLEJNĄ KSIĄŻKĘ O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM REGIONU

We wtorek, 19 listopada 2019 roku w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyła się promocja książki doktora Andrzeja Skowrona pt. „Życie codzienne mieszkańców wsi regionu tarnowskiego w okresie autonomicznym (1867 – 1918)”, wydanej w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. W spotkaniu uczestniczyli …

WERNISAŻ WYSTAWY UKRAIŃSKIEGO MALARSTWA ETNICZNEGO ELLI ZOLOTARENKO

Dnia 28 października w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbył się wernisaż wystawy Ukraińskiego Malarstwa Etnicznego Elli Zolotarenko. Wernisaż otwarła Pani Dyrektor Małgorzata Bułat, która przywitała artystkę oraz przybyłych gości i pokrótce przybliżyła sylwetkę Pani Elli. Następnie głos zabrała sama autorka prac, która w pięknych …

PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W DWORKU

24 października Centrum Polonii Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odwiedziła grupa dzieci z Przedszkola z Olesna wraz z wychowawcą Panią Edytą Janik. Przedszkolaki wizytę w dworku rozpoczęły od zwiedzenia mieszczącej się w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej, z wielkim zainteresowaniem przeglądały książki znajdujące się na półkach, ale szczególnie zainteresował …