SPOTKANIE Z POEZJĄ W DWÓCH SPOJRZENIACH „W ZAKAMARKI SERCA”

Dnia 27.01.2015r. w Centrum Polonii w Brniu odbył się wieczór poetycki Barbary Wójcik i Anny Wątroby. Poetki przedstawiły zebranym swoje wiersze, które znalazły się w tomiku „W zakamarkach serca”. Recytacje autorek przeplatane były poezją śpiewaną w wykonaniu uczennic gimnazjum w Oleśnie: Kingi Kopyto, Aleksandry Morawiec, oraz Patrycji i Oliwii Drąg, …

POWIATOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE W DWORKU KONOPKÓW W BRNIU

21 grudnia w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbył tradycyjny Opłatek Powiatowy. Świąteczno-noworoczne życzenia złożył Starosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski oraz: Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz …

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW UTW W BRNIU

15 grudnia w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się spotkanie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku podsumowujące realizowany przez stowarzyszenie projekt „Aktywni dąbrowscy seniorzy – wzorem dla młodych pokoleń”. Spotkanie podsumowujące w dworze Konopków w Brniu miało również charakter świąteczny. Rozpoczęła go Prezes UTW Krystyna Guzik, …

ANDRZEJKI W BRNIU

21 listopada w dawnym dworze Konopków w Brniu odbyły się Andrzejki dla uczniów szkół ponadgminazjalnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Dla uczestników poza zabawą taneczną zorganizowano tradycyjne wróżby. Rolę DJ-a pełnił uczeń szkoły Krzysztof Gadziała. Organizatorami zabawy andrzejkowej byli Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu wraz z …

KONKURS CZYTELNICZY „NIEZWYKŁA MOC ZWYKŁEGO CZYTANIA” I PIKNIK INTEGRACYJNY W BRNIU

29 września br. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbył się Konkurs Czytelniczy pod hasłem „Niezwykła moc zwykłego czytania” dla podopiecznych: Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie oraz Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kupieninie. …