REFERAT PT. „ŚWIĄTECZNY STÓŁ W DZIEJACH NARODU POLSKIEGO”

1. Od wczesnego Średniowiecza po koniec czasów nowożytnych chłopski stół niewiele się zmienił. W XVII wieku rodzina chłopska dzieliła swe chaty ze zwierzętami. „Po wsiach zaś są izby jak arki Noego, bo w nich przy piecu gromadzą się obok ludzi także konie, krowy, cielęta i owce, kury, świnie, gęsi i …

SPOTKANIE OPŁATKOWE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Podobnie, jak przed rokiem w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się przedświąteczne spotkanie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tegoroczny opłatek. Spotkanie rozpoczęła prezes stowarzyszenia Krystyna Guzik, która powitała obecnych oraz przybyłych zaproszonych gości. Następnie Pan Włodzimierz Piasecki, historyk z dąbrowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 …

WERNISAŻ JOLANTY KORPANTY

27 listopada w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbył się wernisaż tarnowskiej malarki Pani Jolanty Korpanty. Otwarcie wystawy rozpoczął Dyrektor breńskiej instytucji kultury Pan Stanisław Krawiec, który powitał wszystkich przybyłych. Następnie Pani Justyna Kozdęba powiedziała kilka słów o malarce, która również została poproszona o zabranie …

WYKŁAD PROF. MARKA ŁOSA

W dniu 26 listopada w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, pochodzący z Olesna prof. dr hab Pan Marek Łos spotkał się z uczniami ZSP w Brniu i zaprezentował wykład na temat powstawania komórek rakowych i współczesnych metod jego zwalczania. Sylwetkę Profesora przedstawił Jarosław Boryczka dyrektor …