TRADYCYJNY OPŁATEK POWIATOWY

19 grudnia w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbył się tradycyjny Opłatek Powiatowy. Spotkanie rozpoczął Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który powitał wszystkich oraz złożył świąteczno noworoczne życzenia. Życzenia złożyli również: Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło, Poseł na Sejm RP Andrzej Sztorc, Dyrektor Centrum Polonii – …

OPŁATEK I WIECZÓR KOLĘD UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

10 grudnia w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się spotkanie opłatkowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie rozpoczęła prezes stowarzyszenia Krystyna Guzik, która powitała obecnych oraz przybyłych zaproszonych gości. Następnie zaprezentowany został bożonarodzeniowy program artystyczny przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. Po jego …

REFERAT MGR WŁODZIMIERZA PIASECKIEGO PT. „ECHA POWSTANIA STYCZNIOWEGO NA ZIEMI DĄBROWSKIEJ”

Wiek XIX to okres smutku rozpaczy wielu pokoleń Polaków za utraconą ojczyzną, to wiek walki o wolność, która stała się wyrazem niepodległościowych dążeń narodu polskiego i przeciwstawiania się procesowi germanizacyjnemu i rusyfikacyjnemu. Odpowiedzią społeczeństwa wychowanego w duchu patriotycznym i w tym co polskość stanowiło, był proces stuletnich zmagań by ta …

WYSTAWA RZEŹB JÓZEFA ZYCHA

Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu zaprasza na kolejną wystawę twórczości lokalnych artystów. Tym razem prezentowane są rzeźby i płaskorzeźby autorstwa Józefa Zycha. Wystawę można oglądać codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16 w budynku Stajni koni cugowych w Centrum Polonii – …

WYSTAWA PT. „LEKCJA PATRIOTYZMU W 150. ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO”

Z okazji przypadającej obecnie 150. Rocznicy Powstania Styczniowego Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu prezentuje wyjątkową wystawę fotograficzną związaną w tym historycznym wydarzeniem pt. „Lekcja Patriotyzmu w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego”. Czarno-białe zdjęcia są zapisem inscenizacji powstańczych prezentowanych przez: dzieci, młodzież i dorosłych z Gminy Szczucin. …