KONTAKT

CENTRUM POLONII

Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu
 
33-210 Olesno, Breń 1
Tel: +48 14 6422135
 
e-mail: biuro@centrumpolonii.pl