PROJEKT UNIJNY

Projekt MRPO pn.: „Adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w zespole dworsko parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji”

Od września 2009 roku z zabytkowym kompleksie dworsko- parkowym w Brniu działa powiatowa instytucja kultury – „Centrum Polonii- Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu”, która nie tylko prowadzi działalność kulturalną i promocyjną dla powiatu, ale również ma dbać o substancję zabytkową Brnia.

Na utworzenie oraz dostosowanie obiektów zabytkowych pod działalność instytucji kultury, w 2009 r. Powiat Dąbrowski otrzymał dotację z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach  Działania 3.3 Instytucje kultury, Schemat A –  Rozwój infrastruktury kulturalnej.

Projekt pod nazwą : „Adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w zespole dworsko parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji”.

Koszt projektu to 1.718.120,37 zł , w tym 75% tj. kwota  1.181.532,51 zł stanowi dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Inwestycja obejmowała modernizację budynku tzw. stajni cugowej, gdzie powstały dwie sale konferencyjne wyposażone w komputery i sprzęt multimedialny, sala wystawiennicza wraz z wyposażeniem przeznaczona na stałą wystawę przedstawiającą osiągnięcia kulturalne powiatu, regionu oraz Polonii na świecie, sala przeznaczona na prowadzenie różnego rodzaju kursów, kółek zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także recepcja. Prace w budynku stajni cugowych obejmowały również  budowę kotłowni. Obiekt został oddany do użytku w lipcu 2010 roku. Rok wcześniej została wybudowana nowoczesna kotłownia gazowa w budynku dworku.

Oprócz prac budowlanych w ramach projektu do budynku dworku oraz stajni cugowej zakupiono niezbędne wyposażenie: gabloty wystawiennicze, komputery, ekrany i rzutniki multimedialne, ekran LCD, stoły i krzesła. Ze względu na zabytkowy i prestiżowy charakter obiektu dworku w Brniu zakupiono meble stylowe. W trzech salach dworku oraz budynku stajni cugowej wykonano profesjonalne nagłośnienie. Dla zabezpieczenia zabytku zainstalowano w budynkach instalację alarmową.

Projekt obejmował również powstanie filmu promującego Centrum Polonii oraz powiat dąbrowski, prezentację multimedialną o walorach turystycznych i kulturowych Powiśla Dąbrowskiego oraz portal informacyjny wraz z modułem wirtualnego zwiedzania,  prezentujący wydarzenia kulturalne regionu, bazę danych o instytucjach w tym instytucjach polonijnych, atrakcje turystyczne regionu

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu 12.08.2009 r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu 12.08.2009 r.

REALIZACJA PROJEKTU

Budynek stajni cugowych przed remontem
Prace remontowe w budynku stajni cugowych
Uroczyste otwarcie budynku stajni cugowych
Wyremontowany budynek stajni cugowych
Wyremontowane wnętrza budynku stajni cugowych
Wyposażenie recpcji oraz informat w budynku stajni cugowych
Nowoczesna kotłownia w budynku dworku
Zakupiony sprzęt audio - wizualny
Zakupione wyposażenie w postaci stołów i krzeseł
Zakupione wyposażenie w postaci stołów i krzeseł
Zakupione stylowe wyposażenie do sal w dworku wraz ze sprzętem audio - wizualnym
Zakupione gabloty wystawiennicze
Konferencja podsumowująca projekt 26.01.2011 r.
Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej projektu