ZAKOŃCZENIE PROJEKTU TURNIEJEM SPORTOWYM „SPORT NA START”

Dnia 9 listopada w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, odbył się turniej sportowy zorganizowany na zakończenie projektu dofinansowanego przez Fundację BGK im. J.K Steczkowskiego „Sport na Start” – II edycja, 2023, który był skierowany dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży.

Turniej sportowy otwarła Pani Małgorzata Bułat Dyrektor Ośrodka, która przywitała wszystkich uczestników i życzyła im powodzenia w rozgrywkach oraz jak najlepszych wyników.

Wszystkie treningi w projekcie tj. siatkówki, badmintona i piłki nożnej prowadził Pan Mirosław Panek, który dzięki swojemu doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą potrafił dostosować intensywność i techniki do umiejętności uczestników projektu.

Zajęcia sportowe były dla dzieci i młodzieży doskonałym sposobem na aktywne spędzenie wolnego czasu wśród rówieśników. Wspólna aktywność fizyczna wspierała nie tylko rozwijanie kontaktów między nimi, ale również pomagała w rozładowaniu nadmiaru energii i uczyła zasad „fair play”.  Powiedzenie „W zdrowym ciele, zdrowy duch” jest jak najbardziej adekwatne i wpisuje się w każdy rodzaj zajęć sportowych. Dodatkowo ruch na świeżym powietrzu pomaga w prawidłowym wzroście kości, funkcjonowaniu stawów i rozbudowy mięśni, a regularne treningi sportowe mają również pozytywny wpływ na procesy metaboliczne, dzięki czemu organizm jest bardziej dotleniony i zwiększa się jego ogólna wydolność. Dodatkowo zajęcia sportowe kształtują nie tylko mięśnie i ciało, lecz także umysł, psychikę i wspierają budowę zdrowego systemu wartości. Zespołowe gry i zabawy uczą bardzo ważnych umiejętności społecznych. Zdrowa rywalizacja, umiejętność współdziałania w grupie, czy umiejętności radzenia sobie z sukcesem i porażką, albo umiejętność rozwiązywania konfliktów — to tylko niektóre cele możliwe do osiągnięcia podczas pracy w grupie. Zajęcia sportowe są niezmiernie ważne w sferze społeczno-wychowawczej, ponieważ kształtują życzliwy stosunek do ludzi, przyczyniają się do wzrostu zainteresowań i uczą konsekwencji w dążeniu do postawionych celów.

Dlatego cały turniej został przeprowadzony w duchu integracji i współpracy rówieśniczej. Dzieci i młodzież wzięli udział w trzech dyscyplinach sportowych: piłka nożna (rozegrane mecze), drużynowy mecz w siatkówkę oraz rozgrywki w badmintona. Początek zawodów rozpoczął się od części teoretycznej, w której trener wytłumaczył zasady gry, a następnie zostały stworzone trzy drużyny, które rywalizowały w sposób koleżeński.

Po zakończonych rozgrywkach, nastąpiło wręczanie pucharów, medali  oraz gratulacji z rąk Pani Małgorzaty Bułat Dyrektor Ośrodka oraz Pana Mirosława Panka, który pomógł w organizacji całego turnieju sportowego, za co bardzo dziękujemy.

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W TURNIEJU I CAŁYM PROJEKCIE. DZIĘKI WAM UDAŁO SIĘ Z POWODZENIEM ZREALIZOWAĆ PROJEKT.  ♥