ZA NAMI PIERWSZE WARSZTATY Z CYKLU „WAKACJE Z HISTORIĄ”

Dnia 3 lipca w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu rozpoczęły się zajęcia dla dzieci i młodzieży z cyklu „Wakacje z historią” będące częścią realizowanego przez instytucję projektu „Ścieżki Niepodległości”. Projekt jest dofinansowany przez Fundacje BGK im. J.K. Steczkowskiego w konkursie „Na 100 Niepodległa”. Podczas pierwszych warsztatów uczestnicy, którym towarzyszyli rodzice i dziadkowie, wykonywali kotyliony. Zajęcia z tzw. kreatywnego szycia prowadziła pani Agata Biedroń.

Bardzo się cieszymy, że zaproponowana przez nas rozrywka na wakacje dla młodego pokolenia wzbudziła zainteresowanie. Młodzi ludzie chcą wzmocnić swą narodową tożsamość, poszerzyć wiedzę o historii swojej Ojczyzny, jej najważniejszych tradycjach oraz nawiązać więzi międzypokoleniowe, w czym pomagają im starsze osoby.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach!!!