WYSTAWA PT. „LEKCJA PATRIOTYZMU W 150. ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO”

Z okazji przypadającej obecnie 150. Rocznicy Powstania Styczniowego Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu prezentuje wyjątkową wystawę fotograficzną związaną w tym historycznym wydarzeniem pt. „Lekcja Patriotyzmu w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego”.

Czarno-białe zdjęcia są zapisem inscenizacji powstańczych prezentowanych przez: dzieci, młodzież i dorosłych z Gminy Szczucin. Ukazują pożegnania, smutek żegnających i żegnanych powstańców, jak również później ich powitania. Fotografie wykonane zostały we wsiach: Delastowice, Radwan (w sklepie z antykami) oraz w Dąbrowicy (przed dworkiem rodziny Zawadów). Wystawę dopełniają powstańcze dokumenty.

Autorką projektu jest Pani Maria Gadziała.

Do zdjęć pozowali: Maria Gadziała, Katarzyna Gadziała, Gabriela Grzesiak, Lidia Bardan, Danuta Domarecka, Dominika Domarecka, Ewelina Wójcik, Wioleta Wójcik, Mirosława Skiba, Łukasz Dobrowolski, Dawid Dobrowolski, Ryszard Liguz, Robert Kapel, Hubert Kapel, Krystyna Szymura, Agnieszka Głód, Karolina Głód, Czesława Dupońka, Józef Głód, Witold Węgiel, Sławomir Witaszek, Mateusz Fiedorek i Robert Gacek.