WYNIKI KONKURSU „POWSTANIE WARSZAWSKIE OCZYMA MŁODZIEŻY”

6 kwietnia w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu wręczono nagrody laureatom Konkursu Historyczno-Plastycznego HISTORIA SZKICEM MALOWANA pn. „Powstanie Warszawskie oczyma młodzieży” zorganizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący – artysta i plastyk Edmund Wilk oraz członkowie: Dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu Stanisław Krawiec i Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Ewa Drzazga po dokonaniu oceny prac i ich analizie zadecydowali o następującym przydziale miejsc:

I miejsce – Katarzyna Reczek (Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie)

II miejsce – Sebastian Wójtowicz (Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie)

III miejsce – Maja Houda (Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej)

Przyznano również dwa wyróżnienia:

Natalia Koziara (Gimnazjum w Gręboszowie) oraz Wyróżnienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu – Kamil Dziedzic uczeń kl. II ZSZ w ZSP w Brniu

Równocześnie wybrano też prace, które zajęły miejsca od IV do X, których wykonawcy otrzymają okolicznościowe dyplomy: Patrycja Węgiel (Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie), Kamil Machaj (Gimnazjum w Radwanie), Barbara Mikuła (Gimnazjum w Gręboszowie), Izabela Gaczoł uczennica (Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie), Krystian Łabuda (Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie), Adrian Kądzielawa (Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie) i Kamil Dziedzic (ZSZ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu).