WYJAZD SENIORÓW DO BWA

W dniu 25 czerwca odbył się wyjazd do Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie w ramach projektu „Skrzydła dla Seniora” dofinansowanego ze środków Fundacji BGK w Konkursie Generacja 6.0 zorganizowany przez Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

Seniorzy wraz z opiekunem wybrali się do Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie, gdzie mogli obejrzeć wystawę prac wykonaną różnymi technikami oraz wysłuchać prelekcji wygłoszonej przez przewodnika na temat historii powstania tego miejsca.

Tematyka prac obrazowała motywy z życia codziennego człowieka, ekologii, przyrody i architektury. Wystawa przedstawiała również prace abstrakcyjne, które pobudziły wyobraźnię Seniorów oraz dostarczyły wielu tematów do rozmów.

Dziękujemy za udział