WYJAZD DO MUZEUM OKRĘGOWEGO W TARNOWIE

Dnia 23.08. 2018 r. odbyła się wycieczka już ostatnia z trzech specjalnie przygotowanych wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanych przez Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu „Wakacji z historią”, które są częścią realizowanego przez instytucję projektu „Ścieżki Niepodległości”. Projekt jest dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”.

Dzieci wraz z opiekunami wybrali się tym razem do Muzeum Okręgowego w Tarnowie na wystawę „Sen o Niepodległej – Tarnów od austriackiego zaboru do Niepodległości”.

Motywem przewodnim wystawy była opowieść o Tarnowie i jego mieszkańcach w czasach bezpośrednio poprzedzających wybuch niepodległości w 1918 roku, jak i również o życiu codziennym miasta, na którego tle było pokazane zaangażowanie militarne, polityczne i społeczne tarnowian. Całości towarzyszyły ciekawe warsztaty edukacyjne, z których dzieci otrzymały patriotyczne pamiątki, bransoletki i ordery.