WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW Z ĆWIKOWA W BREŃSKIM DWORZE

17 października Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu gościło dzieci wraz z opiekunkami z Oddziału przedszkolnego w Ćwikowie. Najmłodsi swą wizytę rozpoczęli od zwiedzenia Dworu Konopków, gdzie usłyszeli kilka ciekawych faktów z jego historii oraz zobaczyli aktualnie prezentowaną wystawę malarstwa Pani Wioletty Dziedzic. Przedszkolaki odwiedziły również PBP z siedzibą w Brniu.

Następnie w poszukiwaniu znaków jesieni dzieci udały się do breńskiego parku. Podczas spaceru mogły nie tylko zbierać jesienne skarby, ale także usłyszeć o wyjątkowych okazach drzew, rosnących na terenie zespołu dworsko-parkowego, a nawet „przywitać” się z pływającymi po kanale łabędziami.