WITRAŻE NAWIĄZUJĄCE DO TRADYCJI POLSKIEJ WSI

W Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu dnia 24 lipca ponownie spotkały się dzieci uczęszczające na warsztaty z cyklu „Wakacje z historią” będące częścią realizowanego przez instytucję projektu „Ścieżki Niepodległości”. Projekt ten jest dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”.
Podczas zajęć plastycznych wykonywane były witraże inspirowane polską wsią,
a przede wszystkim naszym Zalipiem (jedną z najbardziej molowniczych wsi w Polsce). Dzieci przygotowywały je na plastikowych szybkach, na które motywy obrazka zostały wcześniej przekalkowane. Uzupełniały je specjalnymi farbkami witrażowymi i dekorowały m.in. brokatem oraz kolorowymi piórkami. Także i tym razem ich prowadzącą była pani Ewelina Gmyr-Sobczyk.
Uczestnicy warsztatów z radością i dużym zaangażowaniem przystąpili
do wykonywania kolejnego zadania plastycznego. Poznali część tajników tej ciekawej
i niecodziennej dekoracji okien.