WIECZÓW KOLĘD W CENTRUM POLONII – OŚRODKU KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W BRNIU

1 lutego br. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyły się bożonarodzeniowe występy grup kolędniczych. Zaprezentowały się zespoły śpiewacze: „Wiślanie” z Domu Kultury w Szczucinie oraz „Gospodarze z Delastowic”, oba działające pod kierunkiem Danuty Domareckiej. Dla licznie zgromadzonej publiczności wystawione zostały, także Jasełka – Alfreda Nowakowskiego w 3 aktach:

Akt I – „Na pastwisku” przygotowany przez Zespół Kolędniczy z Punktu bibliotecznego w Borkach pod kierunkiem Danuty Walczyk.

Akt II – „U Heroda” – przygotowany przez Grupę kolędniczą „Szczucinianie” z Domu Kultury w Szczucinie pod kierunkiem Danuty Domareckiej,

Akt III – „W szopce” – Zespół teatralny „Śmieszki” z Punktu Bibliotecznego w Laskówce Delastowickiej pod kierunkiem Agnieszki Głód.