WIECZÓR PATRIOTYCZNY

28 września w Centrum Polonii Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, odbył się „Wieczór Patriotyczny” dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski
w Warszawie w ramach Programu „ Patriotyzm Jutra”.
Spotkanie odbyło się w scenerii wystawy poświęconej osobom wpisanym w historię odzyskania Niepodległości w naszym regionie.


Wieczór Patriotyczny rozpoczęła Pani Małgorzata Bułat-dyrektor Ośrodka, która powitała przybyłych gości i pokrótce przybliżyła program spotkania.
Następnie przekazała głos Pani Barbarze Wójcik, która dostarczyła niezwykłych wzruszeń poprzez wygłoszenie prelekcji o Stefanii Łąckiej pt. „ Żyła dla Boga i ludzi”, która przez swój patriotyzm, ryzykując niejednokrotnie swoje życie, poświęciła się dla innych.

Bardzo miłą niespodzianką i całym dopełnieniem tej przepięknej i wzruszającej historii życia bohaterki była obecność bratanicy Stefanii Łąckiej Pani Mieczysławy Tarki oraz jej córki Pani Marii Dymon.
Wszyscy byli bardzo wzruszeni, śpiewając pieśni patriotyczne i słuchając przygotowanego programu muzycznego przez Pana Piotra Kitę.

Na zakończenie Pani dyrektor Małgorzata Bułat serdecznie wszystkim podziękowała
i zaprosiła na poczęstunek.

Materiały zamieszczane na stronie dostępne są na wolnej licencji Creative Commons.

Nazwa licencji : Uznanie autorstwa 4.0