WERNISAŻ JOLANTY KORPANTY

27 listopada w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbył się wernisaż tarnowskiej malarki Pani Jolanty Korpanty.

Otwarcie wystawy rozpoczął Dyrektor breńskiej instytucji kultury Pan Stanisław Krawiec, który powitał wszystkich przybyłych. Następnie Pani Justyna Kozdęba powiedziała kilka słów o malarce, która również została poproszona o zabranie głosu.

W otwarciu wystawy uczestniczyli pracownicy breńskiej instytucji kultury, jak też zaproszone osoby. Podczas oglądania obrazów, aby oddać nastrój chwili na organach zagrał Eryk Fido.

Wystawę malarską Jolanty Korpanty można oglądać w budynku Stajni koni cugowych codziennie w godzinach: w poniedziałek, czwartek i w piątek od 8 do 16, we wtorki i środy od 8 do 19, a w sobotę od 9 do 13.

Serdecznie zapraszamy!