WARSZTATY PLASTYCZNE W PLENERZE

Dnia 20 sierpnia na terenie Zespołu dworsko-parkowego w Brniu odbyły się kolejne warsztaty dla dzieci i młodzieży dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu “Patriotyzm Jutra”.

Uczestnicy zajęć poznali zasady kompozycji, mieszania kolorów i odkryli siłę ich oddziaływania na uczucia i nastrój. Każdy z obecnych miał możliwość inspirowania się wybranym przez siebie fragmentem natury, który przedstawił na płótnie przy pomocy farb tempera.

Uczestnictwo w zajęciach plenerowych pozwoliło młodym ludziom podziwiać piękno naszej małej ojczyzny. Powstało wiele ciekawych prac przedstawiających breński pejzaż, przyrodę, zabytki a w przerwach był czas na słodki poczęstunek.

Zapraszamy na kolejne już ostatnie wakacyjne warsztaty we wtorek 27 sierpnia o godz. 10.30.

Materiały zamieszczane na stronie dostępne są na wolnej licencji Creative Commons.

Nazwa licencji : Uznanie autorstwa 4.0