WARSZTATY O BEZPIECZEŃSTWIE I ZDROWIU W RAMACH PROJEKTU

W dniu 17 czerwca w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, odbyło się spotkanie

z przedstawicielami służb mundurowych – policjantami oraz ratownikiem medycznym w ramach projektu „Skrzydła dla Seniora” dofinansowanego ze środków Fundacji BGK w Konkursie Generacja 6.0.

Podczas spotkania policjanci rozmawiali o zagrożeniach na które narażone są najczęściej osoby starsze oraz edukowali Seniorów jak ustrzec się przed oszustami i jakimi metodami posługują się przestępcy. Przestrogi poparte były licznymi przykładami z praktyki policyjnej np. jak nie stać się ofiarą oszustów działających metodą „na wnuczka, na policjanta czy administratora”. Uczestnicy spotkania chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami życiowymi i pogłębili swoją wiedzę z zakresu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Spotkanie z ratownikiem medycznym również dostarczyło Seniorom cennych informacji i wskazówek m.in. częstotliwości dokonywania pomiaru ciśnienia tętniczego i cukru we krwi oraz co zrobić kiedy ich parametry życiowe są nieprawidłowe. Seniorzy poznali strategie postępowania podczas ataku padaczki, jak udzielić pierwszej pomocy przy zadławieniach, omdleniach ,złamaniach i co może oznaczać ból w klatce piersiowej oraz jakie kroki należy podjąć. Uczestnicy mieli możliwość przećwiczyć resuscytację krążeniowo oddechową na specjalnym fantomie.

Pomimo, że były to tylko ćwiczenia, niewykluczone, że nabyte umiejętności okażą się kiedyś przydatne w ratowaniu czyjegoś życia.

Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne warsztaty.