WALCZYLI O TYTUŁ MISTRZA POWIATU W SZACHACH

Uczniowie szkół z terenu powiatu dąbrowskiego na terenie powiatu dąbrowskiego wzięli udział w powiatowych zawodach w szachach, które odbyły się 27 października, 9 oraz 18 listopada 2021 r. Wszystkie zawody rozgrywane były systemem „każdy z każdym”.

W Centrum Polonii w Brniu odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach, w których wzięli uczniowie klas VII –VIII. Zawody wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Kolejne miejsca na podium przypadły: Szkole Podstawowej w Luszowicach i Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Czwarte miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Luszowicach.

Również w Centrum Polonii w Brniu odbyły się Igrzyska Dzieci w Szachach Drużynowych, w których uczestniczyli uczniowie klas IV-VI. Pierwsze dwa miejsca wywalczyły drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Trzecie miejsce zdobyła drużyna z Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej.

W Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się Licealiada w Szachach Drużynowych, w której wzięły udział uczniowie 3 szkół ponadpodstawowych. Pierwsze miejsce na podium przypadło drużynie gospodarzy z Dąbrowy Tarnowskiej, drugie – uczniom Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, trzecie zaś reprezentacji Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Brniu.

Wszystkie powiatowe zawody w szachach zostały zorganizowane z wykorzystaniem środków dotacji Powiatu Dąbrowskiego przekazanej Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Dąbrowie Tarnowskiej na realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół z terenu Powiatu Dąbrowskiego w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego.”