VI ŚWIĘTO POWIŚLA DĄBROWSKIEGO

24 sierpnia w Radgoszczy – Narożnikach odbyło się szóste Święto Powiśla Dąbrowskiego -Targi Gospodarcze. W trakcie Święta Powiśla można było zobaczyć wystawę zdjęć o dożynkach powiatowych z 1935 r. przygotowaną przez Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

Zgodnie z tradycją święto Powiśla odbywa się co roku w kolejnej gminie. W trakcie imprezy oceniane były wieńce dożynkowe w kategorii: wieniec tradycyjny i wieniec współczesny, ośpiewanie wieńca oraz oceniane były stoiska prezentujących się firm.