VI FINAŁ KONKURSU O PAPIEŻU JANIE PAWLE II PT. „BĄDŹ WIELKIM”

19 maja odbył się finał VI edycji konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez błogosławionego Jana Pawła II pt. „Bądź Wielkim”, którego współorganizatorem było Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Konkurs przebiegał pod hasłem „Papież – Pielgrzym. Pierwsze pięć lat pontyfikatu Jana Pawła II (1978- 1983)”.

Do konkursu kolejny już raz przystąpili uczniowie ze szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych reprezentujący nie tylko powiat dąbrowski. Do finału poprzez wcześniejsze eliminacje zakwalifikowano dziewięć zespołów. Ich oceny dokonała zgodnie z regulaminem Komisja Konkursowa w składzie, której znaleźli się: Wicestarosta Robert Pantera – przewodniczący oraz członkowie: dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu Stanisław Krawiec, dyrektor Powiatowej Biblioteki Ewa Drzazga, dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski oraz ks. Marek Zembura z parafii w Dąbrowie Tarnowskiej. W finale zespoły miały za zadanie przedstawić wybraną pielgrzymkę Jana Pawła II. Ważnym elementem prezentacji było ukazanie kultury i tradycji kraju wybranej pielgrzymki. Oceniano także scenariusz, scenografię, kostiumy, oprawę muzyczną, warsztat teatralny oraz ogólne wrażenia artystyczne.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

Szkoły podstawowe:

I miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej (Zespół w składzie: Weronika Szlosek, Klaudia Partyńska, Oliwia Puła, Kamila Machaj, Ewa Mol)

II miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej (Zespół w składzie: Maria Kobos, Izabela Łapa, Aleksandra Łapa, Łukasz Banaś, Mateusz Minor)

III miejsce: Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy (Zespół w składzie: Iwona Bartecka, Paulina Chłoń, Dominika Strzelec, Gabriela Czarna, Paulina Miękina)

Gimnazja:

I miejsce: Zespół Szkół w Mędrzechowie – Gimnazjum (Zespół w składzie: Angelika Machaj, Agnieszka Rozkuszka, Monika Niejadlik, Karolina Sobieraj, Maria Zimowska)

II miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej (Zespół w składzie: Dominika Golonka, Magdalena Bednarz, Alicja Ptak, Ewelina Drewniana, Gabriela Kobos)

III miejsce: Zespół Szkół Publicznych w Radgoszczy – Gimnazjum (Zespół w składzie: Magdalena Dykas, Sylwia Podosek, Karolina Forgiel, Sylwia Wątroba, Angela Mazur)

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie (Zespół w składzie: Ewelina Bajorek, Magdalena Mądrzyk, Kinga Kiwior, Aneta Łysik)

II miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu (Zespół w składzie: Paweł Grzesik, Piotr Skowron, Konrad Wąsik, Michał Ptak, Wojciech Ryczek)

III miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie (Zespół w składzie: Anna Rędzińska, Dawid Walas, Maciej Irla, Kamil Kupiec, Kamil Duda)

Przyznane zostały również specjalne wyróżnienia dla zespołów, których prace plastyczne uzyskały wysoką liczbę punktów, jednak nie udało się im zakwalifikować do finału. Otrzymali je:

Zespół Szkół Publicznych w Luszowicach (Zespół w składzie: Natalia Starzyk, Dominik Starzyk, Kamil Nowak, Irmina Mędala, Marcelina Żaba)

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skrzynce – Szkoła Podstawowa (Zespół w składzie: Aleksandra Kołton, Dominika Dudek, Martyna Bednarz, Patrycja Bator, Adrianna Skowyra)

Laureaci, jak również pozostali uczestnicy finałowego etapu konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczone im przez starostę powiatu Tadeusza Kwiatkowskiego i wiceburmistrza Marka Minorczyka. Patronat honorowy nad tym wyjątkowym współzawodnictwem objęli kardynał Stanisław Dziwisz oraz biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Konkursowi towarzyszył występ uczennicy pierwszej klasy technikum geodezyjnego w Zespole Szkół Budowalnych, tarnowskiej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, a zarazem członka Gminnej Orkiestry Dętej w Bolesławiu Klaudi Kochanek.