V MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI „BARWY DĄBROWY”

W ramach V Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Barwy Dąbrowy Tarnowskiej” 2015 uczestnicy imprezy w dniu 8 lipca uczestniczyli w plenerze malarskim zespole dworsko-parkowym w Brniu. Z malarzami spotkał się Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski.

Efekty plenerowej pracy twórczej zostaną zaprezentowane na wernisażu w sobotę 11 lipca
o godz. 17:00 w Dąbrowskim Domu Kultury.