TRADYCYJNE POWIATOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE W BRNIU

W piątek, 20 grudnia 2019 roku, w zespole dworsko-parkowym w Brniu odbyło się spotkanie opłatkowe. To już tradycja, kiedy co roku samorząd powiatowy organizuje tego typu wydarzenie.

W stanicy turystycznej zgromadzili się wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu, radni gminni i powiatowi, kierownicy i dyrektorzy jednostek gminnych i powiatowych, przedstawiciele służb mundurowych, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, duchowieństwo a także licznie zgromadzeni pracownicy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Opłatek uświetnił występ chóru „Clave de Sol” ze Szczucina pod przewodnictwem Ilony Mach, który zaprezentował staropolskie kolędy.

W imieniu samorządu powiatowego Starosta zwrócił się do zebranych gości kierując ciepłe słowa i życzenia: „Wszystkim tu obecnym pragnę życzyć przeżywania Świąt Narodzenia Pańskiego w duchu wzajemnego zrozumienia, przebaczenia i wdzięczności (…). Niech 2020 rok będzie dla Powiatu Dąbrowskiego oraz każdego z nas rokiem dobrze wykorzystywanych szans oraz realizacji zaplanowanych przedsięwzięć”– życzył gospodarz powiatu.

Starosta w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji wspólnych zadań służących rozwojowi naszego powiatu. Słowa uznania i wdzięczności skierował również pod adresem Posła na Sejm RP Wiesław Krajewskiego, który zawsze pamięta o dąbrowszczyźnie.

Po odczytaniu Słowa Bożego, ksiądz Jan Rybak proboszcz parafii w Oleśnie, poświęcił opłatki, które Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk rozdali wszystkim uczestnikom spotkania. W podniosłej atmosferze, pełnej życzliwości i serdeczności wszyscy goście połamali się opłatkiem i składali sobie życzenia świąteczne oraz noworoczne.

Zaproszeni goście udali się również do dworu Konopków by zasmakować tradycyjnych polskich potraw wigilijnych specjalnie przyrządzonych na tę okazję przez Centrum Polonii – Ośrodek Kultury Turystyki i Rekreacji w Brniu.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacjize spotkaniawTarnowska.tv

Źródło: https://powiatdabrowski.pl/strona-glowna.html