„SZYFROWANIE NA MÓZGU POBUDZANIE”- CZYLI OSTATNIE ZAJĘCIA PODCZAS FERII W CENTRUM POLONII

Styczeń dobiega końca, a wraz z nim zakończyły się warsztaty z okazji ferii zimowych organizowane przez Centrum Polonii w Brniu. Ostatnie z nich były poświęcone Kryptologii z okazji obchodzonego 25 stycznia „Dnia Kryptologii”.

Grupa na zajęciach poznała podstawowe zagadnienia kryptologii, sposoby szyfrowania i deszyfrowania tekstu. Każdy z uczestników rozwiązywał przygotowane oraz wymyślone przez kolegę, koleżankę zadania, w których do zaszyfrowania oraz odszyfrowania wiadomości wykorzystywane zostały specjalne klucze (algorytm z kluczem). Proste i jednocześnie fascynujące zabawy pobudziły dziecięcą wyobraźnię, co pozwoliło przejść do następnej części warsztatów, w której uczestnicy spróbowali swoich sił w modelowaniu balonów. Skręcone z balonów klucze, były dla nich wielką atrakcją.

Dzisiejsze końcowe zajęcia doskonale wzmocniły pamięć, koncentrację poprzez naukę i zabawę jednocześnie.