SZKOLENIE BIBLIOTEKARZY BIBLIOTEK SAMORZĄDOWYCH POWIATU DĄBROWSKIEGO

26 marca br. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu miało miejsce szkolenie dla pracowników bibliotek znajdujących się na terenie Powiatu Dąbrowskiego. W konferencji uczestniczyli, także bibliotekarze szkół ponadgimnazjalnych.

Bibliotekarze zostali przeszkoleni z zakresu analizy wyników czytelniczych bibliotek za miniony rok dokonanych na podstawie sprawozdawczości GUS, którą przedstawiła dyrektorka Powiatowej Biblioteki Ewa Drzazga. W dalszej części konferencji ukazana została prezentacja wdrażania systemu katalogowego MAK+ w woj. małopolskim, którą omówił przedstawiciel warszawskiego Instytutu Książki Bartłomiej Kania. Kolejnym punktem spotkania był wykład reprezentanta krakowskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Wojciecha Momota pt. „Biblioteka publiczna po zmianach w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”.

Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy zwiedzili wystawy w Stajni Cugowej.