STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW POWIATU DĄBROWSKIEGO WYDAŁO KOLEJNĄ KSIĄŻKĘ O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM REGIONU

We wtorek, 19 listopada 2019 roku w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyła się promocja książki doktora Andrzeja Skowrona pt. „Życie codzienne mieszkańców wsi regionu tarnowskiego w okresie autonomicznym (1867 – 1918)”, wydanej w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Andrzej Giza, a także dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy jednostek samorządowych, młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz mieszkańcy powiatu dąbrowskiego.

Wydarzeniu towarzyszyło seminarium historyczne prowadzone przez autora książki.
Celem publikacji było przybliżenie mieszkańcom powiatu dąbrowskiego historii regionu poprzez ukazanie dnia codziennego mieszkańców wsi w okresie autonomicznym, edukacja historyczna oraz upowszechnienie wiedzy na temat historii lokalnej i regionalnej.

Spotkanie będące wyjątkową lekcją historii poprowadził Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, który w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego złożył gratulacje i podziękowania dla Pana Andrzeja Skowrona.

Okolicznościowy adres na ręce autora książki złożył również Robert Pantera dyrektor Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, w którym od wielu lat pracuje autor książki jako nauczyciel historii.

Uroczyste spotkanie uświetnił również występ młodzieży z Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pod opieką Rafała Szydłowskiego nauczyciela tej szkoły.

Wszyscy uczestnicy spotkania mogli bezpłatnie otrzymać książkę wraz z wpisem autora.

Promocja książki odbyła się w związku z projektem realizowanym w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury pn. „Mecenat Małopolski”.

Źródło: https://powiatdabrowski.pl/strona-glowna.html