SPOTKANIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

27 maja w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się tradycyjne spotkanie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Członkowie dąbrowskiego stowarzyszenia wysłuchali referatu pt. „Tradycje dworskie” wygłoszonego przez historyka Włodzimierza Piaseckiego. Następnie uczestnicy spotkania mogli zobaczyć wystawę malarską Franciszka Wątora z Olesna.

Spotkanie zakończył wspólny grill.