SPOTKANIE UCZESTNIKÓW XX FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

Dnia 10 września Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu gościł dziennikarzy uczestniczących w XX Forum Mediów Polonijnych. Goście w Centrum Polonii spotkali się na wspólnej kolacji. Uczestnicy zjazdu obejrzeli wystawy znajdujące się w budynku Stajni Cugowej : wystawę wydawnictw polonijnych, wystawę IPN „Generał Władysław Sikorski. Polityk Żołnierz”.