SPOTKANIE PN. „HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ DWORU KONOPKÓW W OLEŚNIE”

W dniu 11 lutego br. w siedzibie Centrum Polonii Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się wyjątkowe spotkanie pn. „Historia i teraźniejszość Dworu Konopków w Oleśnie”. Była to niepowtarzalna okazja do zgłębienia przeszłości Dworu Owczarnia oraz poznania planów renowacji tego urokliwego miejsca.

Organizatorami spotkania było Centrum Polonii Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu oraz Zarząd Fundacji Pamięci Barona Feliksa Konopki działający przy Dworze Owczarnia.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Na zaproszenie odpowiedzieli włodarze powiatu dąbrowskiego, gmin, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, mieszkańcy, a także członkowie Rodziny Konopków.

Na początku Pani Małgorzata Bułat Dyrektor Ośrodka przywitała wszystkich przybyłych gości i po krótce opowiedziała o wspólnych przygotowaniach związanych z organizacją spotkania. Następnie głos zabrała Pani Joanna Tabiś – reprezentantka Fundacji i Prezes firmy Pro-Eco-Investment Sp. z o.o. (obecny właściciel Dworu Owczarnia), która opowiedziała o planach inwestycyjnych w Dworze Owczarnia, podziękowała wszystkim współpracownikom i osobom zaangażowanym w realizację inwestycji, a także przybliżyła genezę fundacji, której główną misją jest dbanie o spuściznę po Baronie, rodzie i breńskich dworach Konopków, gromadzenie, dokumentowanie i upowszechnianie informacji na ten temat. Jedną z ostatnio podjętych inicjatyw jest zbieranie i odkupywanie pamiątek i artefaktów pochodzących z dworu albo związanych z rodem Konopków. Wszystkie zgromadzone przedmioty w przyszłości zostaną umieszczone w siedzibie fundacji we Dworze Owczarnia.

Spotkanie było planowane przez organizatorów przez kilka miesięcy, co przyczyniło się do odbudowy współpracy między dwoma zaprzyjaźnionymi Dworami w Oleśnie i w Brniu, która w przyszłości przyniesie niewymierne korzyści dla lokalnej społeczności oraz wzbogaci wspólną historię.

Podczas spotkania goście mogli wysłuchać prelekcji nt. „Breńskiej linii Konopków – zarys historii rodziny”, którą wygłosiła Pani Edyta Więcek. Następnie oprawę poetycką zaprezentowała Pani Barbara Wójcik, której akompaniował Pan Ryszard Streb, a dodatkowo zaprezentował dwa utwory kompozycji Jana Barona Konopki pt. „Polonez Virtuti Militari” oraz „Gondoliera”. Na zakończenie główny Architekt Projektu Pan Artur Makowski przedstawił wizualizację multimedialną dotyczącą renowacji i przyszłości Dworu Owczarnia, a także nowe rozwiązania architektoniczno- budowlane.

Na zakończenie spotkania głos został przekazany zaproszonym gościom, którzy z przyjemnością dzielili się wspomnieniami i refleksjami.

Aby umilić rozmowy gościom w kuluarach został przygotowany poczęstunek przez pracowników Centrum Polonii, a ufundowany przez Inwestora.