SPOTKANIE OPŁATKOWE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Podobnie, jak przed rokiem w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się przedświąteczne spotkanie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tegoroczny opłatek.

Spotkanie rozpoczęła prezes stowarzyszenia Krystyna Guzik, która powitała obecnych oraz przybyłych zaproszonych gości. Następnie Pan Włodzimierz Piasecki, historyk z dąbrowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wygłosił związany z tematem Bożego Narodzenia referat pt. „Świąteczny stół w dziejach narodu polskiego”.

Opłatek i wieczór kolęd śpiewanych przy akompaniamencie grającego na organach Eryka Fido, zorganizowany został przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach programu ASOS – Aktywizacja Społeczna Osób Starszych 2014-2020 finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.