SPOTKANIE OPŁATKOWE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Nastrój Świąt Bożego Narodzenia zagościł także w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku działającym przy Dąbrowskim Domu Kultury. Jego członkowie po raz kolejny spotkali się na tradycyjnym opłatku zorganizowanym 17 grudnia 2016 r. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Spotkanie rozpoczęła Prezes stowarzyszenia – Krystyna Guzik, która przywitała przybyłych gości. Głos zabrał także Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski.

Miłym akcentem był występ uczennic oraz absolwenta Publicznego Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej pod kierownictwem Lucyny Chojnowskiej, którzy zaśpiewali kolędy, wprowadzając zgromadzonych słuchaczy UTW w świąteczną atmosferę.

Po zakończeniu części artystycznej uczestnicy spotkania wspólnie odmówili modlitwę poprowadzoną przez Ryszarda Siepiorę, a następnie połamali się opłatkiem, składając sobie przy tym wzajemne życzenia. Świąteczny wieczór zakończył poczęstunek oraz wspólne śpiewanie kolęd.