SPOTKANIE NOWOROCZNE W BRNIU

Dnia 11 stycznia kolejny już raz w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się powiatowe spotkanie noworoczno-opłatkowe. Jego organizatorami byli gospodarze Powiatu Dąbrowskiego: starosta Tadeusz Kwiatkowski, wicestarosta Marek Kopia oraz przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło. Do zabytkowego dworku zaproszenie przyjęli m.in. Jan Kubiak reprezentujący Posła na Sejm RP Władysława Kosiniaka-Kamysza, radni Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński i Adam Kwaśniak, radni Rady Powiatu Dąbrowskiego, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu dąbrowskiego, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy i pracownicy urzędów i instytucji, przedstawiciele środowisk gospodarczych, oświaty, kultury, sportu, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz kapłani – ks. Jan Rybak proboszcz parafii w Oleśnie, ks. Zygmunt Warzecha proboszcz parafii w Szczucinie, będący zarazem kapelanem strażaków oraz ks. Paweł Brzyk z Dąbrowy Tarnowskiej.

Spotkanie rozpoczął dotychczasowy p.o. dyrektora breńskiej instytucji kultury Grzegorz Olearczyk. Następnie młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli Agnieszki Golemo, Rafała Szydłowskiego i ks. Pawła Brzyka. Starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski powitał wszystkich zgromadzonych oraz podsumował miniony rok. Zaznaczył, iż spotkanie opłatkowe jest czasem życzeń i podziękowań. Wyraził radość, że zakończony kilka dni temu 2017 rok był czasem ważnych wydarzeń i udało się osiągnąć wyznaczone wcześniej cele. Podkreślił, że działania samorządu skupione były na realizowaniu najważniejszych potrzeb mieszkańców powiatu dąbrowskiego. Słowa uznania skierował m.in. do władz krajowych i wojewódzkich, podziękował za zrozumienie potrzeb i udzielenie dotacji niezbędnych do realizacji inwestycji. Wyraził zadowolenie ze współpracy z burmistrzami i wójtami gmin, dyrektorami i kierownikami jednostek współpracujących z samorządem powiatu dąbrowskiego oraz jednostek powiatowych, radnymi powiatowymi i gminnymi oraz pracownikami Starostwa Powiatowego. Na zakończenie złożył życzenia noworoczne, aby nowy 2018 rok był szczęśliwym czasem dla wszystkich.

Tadeusz Kwiatkowski – starosta dąbrowski przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkomisarza Mirosława Stracha kluczyki do radiowozu, który będzie służył komisariatowi w Szczucinie. Komendant wyraził podziękowania i złożył obecnym życzenia noworoczne.

Do zebranych zwrócili sięrównież Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Stanisław Sorys marszałek województwa małopolskiego oraz ks. Jan Rybak proboszcz parafii w Oleśnie, który nawiązał do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Następnie gospodarze spotkania rozdali opłatki, którymi w serdecznej atmosferze połamano się składając sobie życzenia. W dalszej części spotkania zaproszeni goście mogli skosztować regionalnych i tradycyjnych wigilijnych potraw przygotowanych przez m.in.: Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Dom Malarek w Zalipiu, Koło Gospodyń Wiejskich w Grądach, Koło Łowieckie „Dąbrówka” i Piekarnię-Ciastkarnię „Sokołowski”.

Spotkanie opłatkowe w Brniu było wyjątkową okazją do wspomnień i refleksji nad minionym 2017 rokiem. Chwile spędzone w zabytkowym dworku minęły w przyjaznej atmosferze i pozostaną w naszej pamięci na długo.