SPOTKANIE INTEGRACYJNE PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO

Dnia 31 maja w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się spotkanie integracyjne Pracowników Żłobka Samorządowego „Perełka” z Dąbrowy Tarnowskiej zorganizowane przez Panią Kierownik Lucynę Liberę. Dla uczestników spotkania zostały przygotowane zawody sportowe oraz zabawa

w podchody z poleceniami do wykonania w parku. Atrakcją okazał się labirynt, który niełatwo było pokonać. Ostatecznie wszyscy poradzili sobie doskonale z wykonaniem zadania. Paniom, które okazały się najlepsze

w konkurencjach sportowych zostały wręczone medale. Zmagania sportowe zostały zakończone wspólnym śpiewem karaoke oraz poczęstunkiem.

Dziękujemy za wybranie naszego miejsca na spotkanie integracyjne.

Zapraszamy ponownie.