SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY Z POWIATÓW DĄBROWSKIEGO I TARNOWSKIEGO W CENTRUM POLONII – OŚRODKU KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W BRNIU

16 czerwca w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się III międzypowiatowe spotkanie panelowe pt. „Miejsce tradycyjnej książki i przyszłość czytelnictwa w otoczeniu nowych mediów”, zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Brniu.

Spotkanie rozpoczęli Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Brniu Ewa Drzazga oraz Zastępca Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Tadeusz Trytek. W imieniu Powiatu Dąbrowskiego powitał wszystkich Sekretarz Kazimierz Tęczar, a o rodzinie Konopków referat wygłosił Dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu Stanisław Krawiec.

W głównej części panelu o roli książek i bibliotek we współczesnym świecie wypowiedzieli się zaproszeni goście: prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński z Uniwersytetu Warszawskiego oraz red. Łukasz Gołębiewski z Biblioteki Analiz. Panel zakończył się ożywioną dyskusją zebranych bibliotekarzy z powiatu Dąbrowskiego i Tarnowskiego.