SENIORSKA SKRZYNKA OBYWATELSKA W CENTRUM POLONII – OŚRODKU KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W BRNIU

W Centrum Polonii, Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu została umieszczona Seniorska Skrzynka Obywatelska w ramach projektu „Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję” realizowanego przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Dziś jest coraz więcej seniorów, którzy chcą sami kształtować swoją przyszłość i decydować o najbliższym otoczeniu. To osoby, które na własną rękę szukają możliwości by uczestniczyć w interesujących projektach obywatelskich i chcą się rozwijać, by nadążać za młodszymi. To obywatele (seniorzy) świadomi swoich praw i otwarci na nowinki, szczególnie istotne dla środowiska, przede wszystkim jako inicjatorzy ciekawych pomysłów.

Do skrzynki można wrzucać postulaty i informacje z obszaru życia społecznego i obywatelskiego, na przykład dotyczące dostrzeżonych problemów dotykających Seniorów, proponowanych rozwiązań ważnych dla Seniorów. Informacje mogą być anonimowe lub opatrzone podpisem.

Wszystkie informacje będą cyklicznie sprawdzane i selekcjonowane przez uczestników projektu przy wsparciu pracowników projektu, a następnie z informacji tych będą powstawać zbiorcze raporty i rekomendacje.