ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO

W dniu 29.10.2018 roku w Centrum Polonii odbył się drugi etap Konkursu Plastyczno-Historycznego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości w ramach realizowanego przez Instytucję projektu pn. „Ścieżki Niepodległości”. Projekt jest dofinansowany przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego w konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”.

Celem konkursu było wzmocnienie tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty, zachęcenie do umacniania więzi międzypokoleniowej oraz zwiększenie świadomości i wiedzy na temat wydarzeń związanych z odbudową państwowości wśród młodych obywateli.

Konkurs przygotowany był dla uczniów w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe (IV-VI), (VII-VIII) z klasą gimnazjalną (III) i ponadgimnazjalne, składał się on z dwóch etapów do którego łącznie przystąpiło 33 uczniów, pierwszy etap polegał na wykonaniu pocztówki jubileuszowej, do kolejnego etapu przeszły wszystkie prace. Drugim etapem był test wiedzy historycznej na temat Niepodległości, który składał się z 15 pytań jednokrotnego wyboru.

Wszyscy uczestnicy otrzymali medal za udział w konkursie, a laureaci wartościowe nagrody.

Zwycięzcami konkursu zostali:

W kategorii szkoły podstawowej (klasy IV-VI)

I miejsce – Szymon Ukleja (szkoła podstawowa w Oleśnie)

II miejsce – Amelia Węgrzyn (szkoła podstawowa w Oleśnie)

III miejsce – Antoni Wrona (szkoła podstawowa w Oleśnie)

W kategorii szkoły podstawowej (klasy VII – VIII i III klasa gimnazjum)

I miejsce – Aleksandra Wytrwał (szkoła podstawowa w Oleśnie)

II miejsce – Szymon Gryz (szkoła podstawowa w Oleśnie)

III miejsce – Angelika Gawełek (szkoła podstawowa w Oleśnie)

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne (I – III)

I miejsce – Magdalena Skrzyniarz (szkoła ponadgimnazjalna nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej)

II miejsce – Oliwia Chrabąszcz (szkoła ponadgimnazjalna nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej)

III miejsce – Oliwia Trójniak (szkoła ponadgimnazjalna nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej)

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, a laureatom gratulujemy.