REWALORYZACJA PARKU W BRNIU – ODBUDOWA MOSTKU

Firma wykonująca inwestycję przystąpiła do odbudowy drewnianego mostka na kanale parkowym. Mostek nad ogrodowym kanałem powstał na przełomie XIX i XX wieku za sprawą ówczesnego właściciela dóbr breńskich Jana Franciszka Konopki. Obecna odbudowa zachowuje cechy pierwowzoru. Mostek budowany jest z bali dębowych mocowanych na fundamentowych ławach. Ciężar całej konstrukcji waży kilkanaście ton. Odbudowa mostka potrwa prawie miesiąc.