RAJD ROWEROWY

W dniu 24 października młodzież oraz nauczyciele z Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie zorganizowali rajd rowerowy 105 km na 105 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Podczas swojej trasy zaplanowano krótki postój w Centrum Polonii Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu gdzie uczestnicy wydarzenia mogli zregenerować siły i posilić się kiełbaskami z grilla i ciepłą herbatą. Posiłek został ufundowany przez Pana Krzysztofa Bryka Wicestarostę Dąbrowskiego, który również osobiście uczestniczył w rajdzie.

Dziękujmy za wizytę w naszym dworku i zapraszamy ponownie.