PRZEDSZKOLAKI Z KOBIERZYNA W BRNIU

Dnia 22 marca Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu gościł kolejną grupę dzieci, tym razem byli to podopieczni Szkoły Podstawowej w Kobierzynie oddział „0” wraz z opiekunem Panią Katarzyną Chmurą.

Przedszkolaki swą wizytę w breńskiej Instytucji Kultury rozpoczęły od zwiedzania zabytkowego miejsca. Poznały historię dworku i zobaczyły prezentowaną obecnie wystawę malarską, prac pani Dagmary Dzięgiel. W dalszej części swojego pobytu w zabytkowym Dworku wzięły udział w specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach plastycznych, których tematem były zbliżające się Święta Wielkanocne. Podczas warsztatów maluchy wykonały ruchome pisanki z kurczakiem, które ozdabiały różnymi technikami.

Na zakończenie, każde dziecko otrzymało pamiątkowy medal, który był nagrodą za pracowitość podczas zajęć oraz otrzymały słodki poczęstunek. Przedszkolaki z uśmiechem na twarzach opuszczały zabytkowy dwór wyrażając zadowolenie z wycieczki i chęć udziału w następnych przedsięwzięciach organizowanych przez Centrum Polonii.