POWIATOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE W DWORKU KONOPKÓW W BRNIU

21 grudnia w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbył tradycyjny Opłatek Powiatowy.

Świąteczno-noworoczne życzenia złożył Starosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski oraz: Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk i Radna Powiatu Dąbrowskiego Anna Jastrzębiec-Witowska.

Starosta Tadeusz Kwiatkowski przeczytał również życzenia nadesłane przez niemogących przybyć na Opłatek Powiatowy w Brniu: Posła na Sejm RP Władysława Kosiniaka-Kamysza i Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy.

Następnie uczniowie z Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji w Szczucinie zaprezentowali bożonarodzeniowy program artystyczny, po którym uczestnicy opłatkowego spotkania składali sobie wzajemnie życzenia. Miała też miejsce degustacja dań wigilijnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich.