PLENER MALARSKI W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM

Dnia 15 lipca w Centrum Polonii Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu rozpoczął się plener malarski, gdzie organizatorami są Centrum Polonii, Dąbrowski Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego, który będzie trwał do 19 lipca. W plenerze bierze udział 24 artystów z różnych części Polski, a także przedstawicielka z Ukrainy.

Plener odbywa się w dwóch miejscach; Zespół dworsko-parkowy oraz w różnych częściach Dąbrowy Tarnowskiej. Inspiracją do tworzenia prac malarskich jest piękny krajobraz zespołu dworsko-parkowego i naturalna przyroda.

W sielskiej atmosferze i zaciszu breńskiego parku możemy już zaobserwować początki tworzących się pejzaży. Pogoda i otaczająca natura sprzyja natchnieniu artystów.