PLENER MALARSKI UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

11 października br. na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu odbył się plener malarski podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dąbrowy Tarnowskiej. Uczestnicy pleneru w słonecznych, jesiennych okolicznościach przyrody uwieczniali w swoich pracach piękno dworskiego parku, korzystając z różnych technik plastycznych: malowania, rysowania, wyklejania. Opiekunowie wraz z dyrektorem WTZ Ryszardem Mickiem zadbali o ciepły poczęstunek podczas pleneru.

Zajęcia plastyczne w plenerze zapewniły uczestnikom wspaniałą zabawę, uruchomiły wyobraźnię i zaspokoiły potrzebę twórczego działania. Stanowiły doskonałą okazję do odreagowania emocji i wypowiedzenia się poprzez ekspresję artystyczną, a także wzmocnienia więzi emocjonalnych podopiecznych WTZ.