PIKNIK INTEGRACYJNY W BRNIU

25 września w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbył się Piknik integracyjny pn. „Otwarci na patriotyzm – Aktywizacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych” organizowany przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego i realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Otwarcia imprezy dokonał starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski witając wszystkich przybyłych gości z ośrodków wraz z ich opiekunami. Następnie zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego, który był skierowany do osób będących podopiecznymi jednostek oraz stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się na terenie powiatu dąbrowskiego i tarnowskiego. Za przyznane miejsca laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla przybyłych gości czekała moc atrakcji: poczęstunek, konkursy i zabawy taneczne prowadzone przez profesjonalnego wodzireja, który zapewnił również oprawę muzyczną wydarzenia. Podopieczni jednostek wzięli udział w warsztatach plastycznych, podczas których tworzyli symbole narodowe.