PIKNIK INTEGRACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 maja gościliśmy uczestników Powiatowego Pikniku Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Imprezę zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Starosta Dąbrowski. Udział w imprezie wzięły: Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie, a także w Szarwarku oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Była to część projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniżej prezentujemy fotoreportaż z pikniku.

Gościliśmy niepełnosprawne dzieci i młodzież, które najpierw zaprezentowały swe osiągnięcia, a później bawiły się znakomicie przed siedzibą Centrum Polonii w Brniu.