OSTATNI TRENING PIŁKI SIATKOWEJ – „SPORT NA START”

W dniu 17 października w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbył się piąty i ostatni trening piłki siatkowej, w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację BGK im. J.K Steczkowskiego „Sport na Start” – II edycja, 2023, który jest skierowany dla dzieci młodzieży.

Cały cykl treningów prowadził Pan Mirosław Panek nauczyciel/trener, który posiada kwalifikacje oraz doświadczenie do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Celem treningów było zachęcenie dzieci do sportowej rywalizacji i pokazanie, że ten sport można było połączyć z dobrą zabawą lub po prostu była to okazja do dodatkowej dawki ruchu. Jesteśmy pewni, że uczestnicy podczas treningów siatkówki wiele się nauczyli i będą kontynuować swoje pasję siatkarskie.

Dziękujemy dzieciom i młodzieży za tak liczną aktywność w treningach piłki siatkowej, a także Panu Mirosławowi Pankowi za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie treningów.