OPŁATEK I WIECZÓR KOLĘD UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

10 grudnia w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się spotkanie opłatkowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Spotkanie rozpoczęła prezes stowarzyszenia Krystyna Guzik, która powitała obecnych oraz przybyłych zaproszonych gości. Następnie zaprezentowany został bożonarodzeniowy program artystyczny przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. Po jego zakończeniu ks. Krzysztof Trzepacz poprowadził wspólną modlitwę oraz poświęcił opłatki.

Spotkanie zakończyło połamanie się opłatkiem przy wzajemnym składaniu sobie życzeń i wspólnym śpiewaniu tradycyjnych staropolskich kolęd.

Opłatek i wieczór kolęd Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowany został wspólnie przez UTW, Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.