ODSŁONIĘCIE TABLICY POŚWIĘCONEJ HALLERCZYKOM W CENTRUM POLONII

10 listopada 2010 w Centrum Polonii w Brniu uroczyście odsłonięta została tablica, ufundowana przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w USA, a poświęcona pamięci żołnierzy Błękitnej Armii generała Józefa Hallera oraz innych żołnierzy polskich, walczących o niepodległość naszego kraju.

Od ponad roku Centrum Polonii w Brniu współpracuje ze Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej (SWAP) w USA. Podczas ostatniej wizyty Dyrektora Centrum Polonii, dr. Marka Ciesielczyka w Stanach Zjednoczonych, kilka miesięcy temu, SWAP przekazało na jego ręce eksponaty muzealne, np. oryginalny mundur hallerczyka oraz jeden ze sztandarów Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej.

Teraz weterani polscy, mieszkający w USA – zgonie z umową zawartą przez swego przedstawiciela, działacza SWAP z Chicago, Jerzego Darskiego z Dyrektorem Centrum Polonii, dr. Markiem Ciesielczykiem – ufundowali marmurową tablicę, poświęconą pamięci hallerczyków oraz innych żołnierzy polskich, walczących o niepodległość naszego kraju. Tablica została wmurowana w jedną ze ścian dworku w Brniu, gdzie mieści się siedziba Centrum Polonii.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonała w przeddzień Święta Niepodległości – 10 listopada – przedstawicielka Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w USA, pani Zofia Bałazy, Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Starosta Dąbrowski, Wiesław Krajewski i Przewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego, Robert Kądzielawa.

Tablica wykona została przez miejscową firmę GRAWPROJEKT Piotra Łapy. W uroczystości wzięli udział samorządowcy, przedsiębiorcy i uczniowie z terenu Powiatu Dąbrowskiego, a także Stefan Michał Dembowski z USA, który ufundował minibus dla Centrum Polonii oraz nagrody dla uczniów dąbrowskich (m.in. 2-tygodniową wycieczkę do USA). Dzień wcześniej został on uhonorowany przez Starostę Dąbrowskiego dyplomem dla nominowanego do nagrody „Laur Dębowy Powiatu Dąbrowskiego” za pomoc dla Centrum Polonii. Wystąpił także wokalista z tarnowskiego Pałacu Młodzieży, Daniel Pochroń.